Vui lòng đợi... !

Máy lọc nước nóng lạnh để bàn cao cấp 3M HCD-2 (Màu đen)

Máy lọc nước nóng lạnh để bàn cao cấp 3M HCD-2 (Màu đen)
3M HCD-2
Công suất lọc: 4.000 Lít | Lưu lượng nước 2,0L/phút

Nguyên bộ máy lọc nước nóng lạnh để bàn cao cấp 3M HCD-2

29.920.000 VND

LÕI MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH ĐỂ BÀN 3M HCD-2

LÕI MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH ĐỂ BÀN 3M HCD-2
3M AP2-C405-SG
Công suất lọc: 4.000 Lít | Lưu lượng nước 2,0L/phút

Dùng để thay lõi cho máy lọc nước nóng lạnh để bàn 3M HCD-2

Dễ dàng lắp đặt.

700.000 VND

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN3-3V (Sử dụng 3M Brew 120-MS)

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN3-3V (Sử dụng 3M Brew 120-MS)
VN3-3V
Công suất lọc: 34,069 Lít | Lưu lượng nước 5,7L/phút

Sử dụng uống trực tiếp tại vòi với 3 chế độ nóng, lạnh, nguội

Máy lọc nước 3M Brew 120-MS sản xuất tại Mỹ.

13.800.000 VND

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN3-2V (SỬ DỤNG 3M BREW 120-MS)

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN3-2V (SỬ DỤNG 3M BREW 120-MS)
VN3-2V
Công suất lọc: 34,069 Lít | Lưu lượng nước 5,7L/phút

Sử dụng uống trực tiếp tại vòi với 2 chế độ nóng, lạnh

Máy lọc nước 3M Brew 120-MS sản xuất tại Mỹ.

Thời hạn sử dụng của lõi lọc nước: 12 tháng.

11.900.000 VND

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN2-3V (Sử dụng 3M FF100)

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN2-3V (Sử dụng 3M FF100)
VN2-3V

Sử dụng uống trực tiếp tại vòi với 3 chế độ nóng, lạnh, nguội

Máy lọc nước 3M FF100 sản xuất tại Mỹ.

Thời hạn sử dụng của lõi lọc nước: 12 tháng.

16.600.000 VND

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN2-2V (Sử dụng 3M FF100)

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH VN2-2V (Sử dụng 3M FF100)
VN2-2V
Công suất lọc: 22.721 Lít | Lưu lượng nước 9,5L/phút

Sử dụng uống trực tiếp tại vòi với 2 chế độ nóng, lạnh

Máy lọc nước 3M FF100 sản xuất tại Mỹ.

Thời hạn sử dụng của lõi lọc nước: 12 tháng.

14.800.000 VND

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH KR3-2V (SỬ DỤNG 3M BREW 120-MS)

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH KR3-2V (SỬ DỤNG 3M BREW 120-MS)
KR3-2V
Công suất lọc: 34,069 Lít | Lưu lượng nước 5,7L/phút

Cây nóng lạnh sử dụng lọc nước 3M Brew 120-MS - lọc nước máy thành nước sạch

Uống trực tiếp tại vòi với 2 chế độ Nóng - Lạnh


17.800.000 VND

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH KR2-2V (Sử dụng 3M FF100)

CÂY LỌC NƯỚC NÓNG / LẠNH KR2-2V (Sử dụng 3M FF100)
KR2-2V
Công suất lọc: 22.712 Lít | Lưu lượng nước 9,5L/phút

Sử dụng uống trực tiếp tại vòi với 2 chế độ nóng, lạnh

Máy lọc nước 3M FF100 sản xuất tại Mỹ.

Thời hạn sử dụng của lõi lọc nước: 12 tháng.

20.600.000 VND

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC ĐỘC LẬP CS2 (SỬ DỤNG 3M FF100)

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC ĐỘC LẬP CS2 (SỬ DỤNG 3M FF100)
3M CS2
Công suất lọc: 22.712 Lít | Lưu lượng nước 9,5L/phút

Nước sau lọc uống trực tiếp, có lưu giữ khoáng chất

11.700.000 VND